Zapytanie nr 1/2024 - Rozbudowa i przebudowa tepidarium w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i przesłaniu Zamawiającemu imienia i nazwiska osoby wydelegowanej do zapoznania się z dokumentacją. Osobą do kontaktu jest: Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji tel. 601333432; e-mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl.

Istnieje możliwość pobrania dokumentacji projektowej z serwera FTP Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres mailowy:

zamowienia@aquapark.lodz.pl 


Metryka strony i historia zmian