Przedmiot działania i kompetencje

Głównym przedmiotem działalności spółki Aqua Park Łódź Sp. z o.o. jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ponadto do przedmiotów działalności spółki należą:

 1. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 2. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
 3. działalność usługowa związana z gospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
 4. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
 5. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
 6. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 7. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z)
 8. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
 9. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)
 10. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 11. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)
 12. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)
 13. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
 14. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
 15. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
 16. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z)
 17. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
 18. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 19. ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
 20. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
 21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
 23. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 24. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

Metryka strony i historia zmian