Majątek, którym dysponuje (grunt, budynki)

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 9 550 m2.

Aqua Park Łódź Sp z o.o. dysponuje działkami o nr 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/23, 44/24.

Łączna powierzchnia działek wynosi 10,33 ha.

Budynek Aqua Park Łódź Sp. z o. o. znajduje się na działce nr 44/17 (obręb P-16).


Metryka strony i historia zmian