Majątek, którym dysponuje (grunt, budynki)

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 9861m2

Aqua Park Łódź Sp z o.o. dysponuje działkami o nr 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17.

Łączna powierzchnia działek wynosi 10,05 ha.

Budynek Aqua Park Łódź Sp. z o. o. znajduje się na działce nr 44/17 (obręb P-16).

 


Metryka strony i historia zmian