KRS

Oznaczenie sądu:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji
20.02.2004 r.

Numer KRS:
0000196146


Metryka strony i historia zmian