Aquapark FALA

Karty abonamentowe

koszt karty (zł) bonus wartość na karcie (zł)
100 5% 105
300 10% 330
500 15% 575
1000 20% 1200

Karty abonamentowe są naszą elastyczną propozycją zastąpienia karnetów ilościowych.

Kartę można doładować jedną z powyżej wskazanych kwot, a z oferty Aquaparku korzystać w zależności od potrzeb i wolnego czasu.
Bonusem przy zakupie karty jest dodatkowa kwota doładowania, do wykorzystania na kolejne wstępy bądź przedłużenie pobytu.

Jak korzystamy z kart abonamentowych

Doładowaną kartą abonamentową płacimy przy wejściu do Aquaparku. Z karty ściągana jest kwota należna według cennika. Np. na karcie doładowanej kwotą 300 zł Klient posiada 330 zł do wydania. Wchodząc do Aquaparku na 1 godzinę w ciągu tygodnia z osobą dorosłą towarzyszącą (tak! można płacić kartą abonamentową za kilka osób) z karty ściągane jest kwota równa cenie dwóch biletów normalnych godzinnych w tygodniu. Jeśli posiadacz karty zechce w taki dzień skorzystać z Saun, kwota na karcie będzie pomniejszona o cenę biletu saunowego.

Karty abonamentowe są ważne aż ROK od daty zakupu. Dzięki karcie abonamentowej Klient może korzystać i z hali basenowej i ze Strefy Saun, w zależności od potrzeb. Raz można przyjść na 1 godzinę, a w razie potrzeby dłuższego relaksu można i na cały dzień.

Korzyści z posiadania kart abonamentowych

Karty abonamentowe pozwalają na znacznie większą elastyczność niż karnety zdefiniowane na ilość wejść, datę ważności oraz formę i czas korzystania z obiektu. Bonusem przy zakupie karty jest dodatkowa kwota doładowania do wykorzystania w obiekcie (czyli faktycznie dodatkowe gratisowe wejścia na teren obiektu!)

Karty abonamentowe można nabywać i doładowywać w kasach Aquaparku. Opłata kaucyjna za wydanie karty wynosi 10 zł. Jest ona zwracana w momencie rezygnacji z karty.

Jest to nie tylko forma płacenia dla stałych klientów, ale także wspaniały pomysł na prezent!

Regulamin kart abonamentowych
 1. Karty abonamentowe są kartami na okaziciela. Prawo do korzystania z karty przysługuje aktualnemu posiadaczowi karty i dowolnej liczbie osób mu towarzyszących.
 2. Dostępne są dwa rodzaje kart abonamentowych – karty wartościowe i karty ilościowe.
 3. Karty wartościowe uprawniają do zakupu biletów indywidualnych oraz rodzinnych na baseny i/lub do świata saun oraz do dokonywania opłaty za wypożyczenie ręcznika. Karty wartościowe nie uprawniają do zakupu biletów grupowych i kolejnych kart abonamentowych.
 4. Karty ilościowe uprawniają do skorzystania z określonej liczby wejść na baseny i/lub do świata saun.
 5. Karty abonamentowe są ważne przez rok od daty zakupu. Po upływie ważności karty niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. Na wniosek klienta istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karty na kolejny rok po wykupieniu najniższego doładowania i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych w kasie Aquaparku. Usługa będzie zrealizowana zdalnie w ciągu 3 dni roboczych po wypełnieniu formularza dostępnego w kasie Aquaparku.
 6. Karty abonamentowe mogą być aktualizowane w kasie Aquaparku. Aktualizacja karty polega na dokupieniu usług zgodnych z aktualnym cennikiem. Druga aktualizacja karty abonamentowej w przypadku niewykorzystania środków z pierwszego zakupu – doładowania karty nie jest możliwa w kasie Aquaparku z przyczyn technicznych. Usługa zostanie wykonana zdalnie po wypełnieniu przez klienta formularza w kasie Aquaparku, wykupieniu jednego z oferowanych abonamentów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych.
 7. W przypadku aktualizacji karty okres jej ważności ulega wydłużeniu, a środki lub usługi zgromadzone na karcie przechodzą na następny okres.
 8. Środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi.
 9. Karty abonamentowe stanowią własność Aqua Park Sp. z o.o. Przy sprzedaży karty w kasie Aquaparku pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 złotych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty kaucja nie podlega zwrotowi.
 10. Na wniosek klienta, który zagubił kartę abonamentową istnieje możliwość wydania nowej karty. W takim przypadku klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 złotych związaną z wydaniem nowej karty. Od nowej karty analogicznie pobiera się opłatę kaucyjną w wysokości 10 złotych.
 11. W celu skorzystania z karty abonamentowej należy okazać ją w kasie przed wejściem do Aquaparku i dokonać wyboru usług. Posiadaczowi karty zostanie wydana odpowiednia liczba bransoletek, a środki/usługi zgromadzone na karcie ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.
 12. W przypadku skorzystania z usług dodatkowych lub przekroczenia zakupionego czasu pobytu na terenie Aquaparku z konta karty zostanie automatycznie potrącona kwota zgodna z cennikiem.
 13. W przypadku braku wystarczającej kwoty na koncie karty jej posiadacz obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w kasie Aquaparku.
 14. W kasach biletowych honorowane są jedynie karty abonamentowe nabyte bezpośrednio od Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub uprawnionych przez nią przedstawicieli.
 15. Karnety służą do użytku osobistego, w przypadku stwierdzenia ich odpłatnego udostępniania, Aqua Park Łódź Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu bez zwrotu jego równowartości.
 16. Istnieje możliwość przeniesienia środków z jednej karty na drugą po wypełnieniu formularza w kasie Aquaparku i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych. Usługa będzie wykonana zdalnie w ciągu 3 dni roboczych.