Zapytanie nr 6/2022 - Modernizacja basenu wewnętrznego tj. wymiana 3 wanien jacuzzi oraz budowa ścieżki Kneippa na półwyspie

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i przesłaniu Zamawiającemu imienia i nazwiska osoby wydelegowanej do zapoznania się z dokumentacją. Osobą do kontaktu jest: Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji tel. 601333432 mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl.

Istnieje możliwość pobrania dokumentacji projektowej z serwera FTP Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres mailowy:

zamowienia@aquapark.lodz.pl 

UWAGA:

W związku z uzupełnieniem dokumentacji/opisu w zakresie: 

paragraf 1 p. 3: „Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest również do uszczelnienia górnego wieńca oraz dachu na styku piramidy basenu rekreacyjnego i basenu sportowego. Miejsce naprawy wskazuje rysunek z lokalizacją naprawy oraz zdjęciami uszkodzeń, stanowiące załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert, w postępowaniu" pn.:

Modernizacji basenu wewnętrznego. W zakres zamówienia wchodzą dwa zadania:

  1. przebudowa wewnętrznej krytej pływalni „Aqua Park Łódź”, polegająca na wymianie trzech wanien jacuzzi na plaży basenu wewnętrznego,
  2. budowa ścieżki Kneippa zlokalizowanej na półwyspie plaż wewnętrznych pomiędzy basenami rekreacyjnym o nieregularnych kształtach a sportowym w zachodniej hali basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9.12.2022 r., do godz. 12.00

Załącznik nr 6


Metryka strony i historia zmian