Zapytanie nr 4/2022 - Modernizacja basenu wewnętrznego tj. wymiana 3 wanien jacuzzi oraz budowa ścieżki Kneippa na półwyspie

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i przesłaniu Zamawiającemu imienia i nazwiska osoby wydelegowanej do zapoznania się z dokumentacją. Osobą do kontaktu jest: Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji tel. 601333432 mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl.

Istnieje możliwość pobrania dokumentacji projektowej z serwera FTP Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres mailowy:

zamowienia@aquapark.lodz.pl 


Metryka strony i historia zmian