Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - Budowa siłowni nad basenem z falą oraz toalet pod skałami w budynku sportowo-rekreacyjnym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Pliki do pobrania

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i przesłaniu Zamawiającemu imienia i nazwiska osoby wydelegowanej do zapoznania się z dokumentacją. Osobą do kontaktu jest: Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji tel. 601333432 mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian