Aquapark FALA
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.11.2017 13:40 do 18.07.2018 15:44.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 4 jest Prezes Zarządu,
  2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), w celu realizacji przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Administratora Danych.

Administrator Danych w dniu 02.01.2017roku, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).r

Pracownik powołany na stanowisko: ABI: Katarzyna Paszynr

Aqua Park Łódź Sp. z.o.o , ul. Unii Lubelskiej 4 , 94-208 Łódźr

e-mail: katarzyna.paszyn@aquapark.lodz.plr

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy m.in.: zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
  • nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • dokonanie, we wskazanym przez GIODO terminie, sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania sprawdzenia Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem administratora danych.
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Zbiór danych BIP: Plik PDF do pobrania